See veebileht kasutab küpsiseid (cookies) lehe kasutatavuse mõõtmiseks ja teile parima kasutajakogemuse pakkumiseks. Selle veebilehe sirvimise jätkamisel nõustute nimetatud küpsiste kasutusega. Lisateabe leidmiseks või küpsiste kasutuspõhimõtete muutmiseks klõpsake siia.

Ametlik Maksehäireregister

Ametlik Maksehäireregister on 2001. aastal Eesti pankade asutatud ning Krediidiinfo hallatav register, mis sisaldab 700 000 unikaalset maksehäiret nii ettevõtete kui ka eraisikute kohta. Teave maksehäirete kohta pärineb registri liikmetelt ning Eesti krediteerijatelt kõikidest elutähtsatest valdkondadest: pangandus, side, telekommunikatsioon, kütus, kaubandus, ehitus jne.

Miks sisestada võlainfot maksehäireregistrisse?

  • Kiirendab võlgade tasumist - esimese 3 kuu jooksul tasutakse 40% ja aasta jooksul 70% nõuetest;
  • Hoiatab teisi ettevõtteid halva maksekäitumisega koostööpartneri eest - ühe kuu jooksul tehakse E-Krediidiinfos ligi 100 000 maksehäireregistri info päringut;
  • Aitab Eesti ettevõtetel teha õigeid krediidiotsuseid ja võimaldab rakendada vastutustundliku laenamise printsiipi - Maksehäireregister on Eestis ainus järjepidevat ja kvaliteetset infot sisaldav register, mille andmeid kasutatakse Krediidiinfo Reitingu arvutamisel. Krediidiinfo annab krediidisoovituse vaid hea reitinguga ettevõtetele.

Mis on maksehäire?

Ametlikku Maksehäireregistrisse sisestatakse maksehäire, mis:

  • on tekkinud lepingu rikkumisest ja selle rikkumise algusest on möödas vähemalt 45 päeva alates maksetähtpäevale järgnevast päevast;
  • on koos intresside ja viivistega summas vähemalt 30 eurot;
  • ei ole vaidlustatud.

Registris on kajastatud informatsioon võla tekkimis- ja lõppemiskuupäeva, summa suurusjärgu ja päritolu kohta.

 Maksehäirete summa suurusjärgud alates 1.01.2011:
 30,00 € – 64,99 €
 65,00 € – 319,99 €
 320,00 € – 639,99 €
 640,00 € - 3 199,99 €
 3 200,00 € - 12 799,99 €
 12 800,00 € - 63 999,99 €
 64 000 € ja rohkem

 

Kui maksehäire avaldamise hetkeks on nõudeid rohkem kui üks, märgitakse maksehäire alguse kuupäevaks vanima nõude maksetähtajale järgnev päev. Sisestatav maksehäire summa mitme nõude puhul on nõuete hetke võlasaldo (koos intresside ja viivistega vähemalt 30 eurot).

Maksehäiret muudetakse (summat suurendatakse või vähendatakse) vastavalt võlasaldole.

Maksehäire lõpetatakse võlgnevuse täielikul tasumisel. Maksehäire lõpukuupäev on võlgnevuse tasumise päev.

Maksehäireid kokkuleppel võlgnikuga ei kustutata. Maksehäireregistrisse kantud info säilib ettevõtete puhul 7 aastat ja eraisikute puhul 3 aastat pärast maksehäire lõpetamist. Erandiks on krediidiasutuste poolt sisestatud eraisikute maksehäired, mida hoitakse pankadele nähtavad 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

Krediidiinfo AS | Narva mnt 5, 10117 Tallinn | T: +372 6659600 | faks: +372 6659601 | info@krediidiinfo.ee | Üldtingimused | Küpsised